دوره جدید آمورش سازدهنی در قشم

 

دوره جدید سازدهنی
برای اولین بار در جزیره زیبای قشم
معلم: آقای درستکار