برگزاری مستر کلاس تار، سه‌تار و مبانی موسیقی ایرانی

مستر کلاس تار و سه تار و مبانی موسیقی ایرانی با حضور استاد علی رضایی در آکادمی موسیقی ماهور دی ماه ۹۷